PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA                                                SP w CHOCIANOWIE

DRODZY UCZNIOWIE , SZANOWNI RODZICE

Kończy się rok szkolny 2019/2020 z zarazem Wasz kontakt z "edukacją na odległość". Ze swojej strony dziękuję za podjęcie wielkiego wyzwania jakim była taka forma nauki - trudna i niestosowana wcześniej na taką skalę w naszym szkolnictwie. Uważam, że wszyscy odnieśliśmy sukces będący efektem solidnej pracy, często samozaparcia i wzajemnego zrozumienia potrzeb. Weryfikacją zdobytej w ten sposób wiedzy są oczywiście końcowe oceny oraz wyniki egzaminów w klasach VIII ale myślę, że bardzo ważna jest satysfakcja z wykonanej pracy, pomimo wielu trudności i czasem nawet braku motywacji.  

Zaproponowana z mojej strony wersja przekazu wiedzy za pomocą strony internetowej spotkała się z bardzo dobrym i przede wszystkim skutecznym odbiorem. Bardzo za to dziękuję i przepraszam za jakiekolwiek niedociągnięcia jeśli je zauważyliście , ale dla mnie też był to "poligon doświadczalny" przez tak długi okres.

Życzę wszystkim którzy w ostatnich miesiącach gościli na tej stronie wspaniałych wakacji , przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych abyśmy mogli już we wrześniu powrócić do szkolnych ławek pełni sił do pracy w roku szkolnym 2020/21

                                                                 nauczyciel muzyki i wos w SP w Chocianowie     

MUZYKA I WOS

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started